SKRIV TIL OS       TELEFON: +45 87 93 00 55

Dypbejdsning

Dypbejdsning benyttes til afsyring af rustfrit stål i en opløsning bestående hovedsageligt af Salpetersyre, fluessyre og vand.

Afsyringsprocessen renser stålet og fjerner urenheder, anløbninger efter svejsning, og jernafsmidtning i f.eks. bukkespor, hvorved der gives den bedst mulige sikkerhed mod tæring i svejsninger og bukkespor. Bejdsning af rustfrit stål fjerner både oxiderne, og det afkromede lag umiddelbart under oxiderne.

Bearbejdning af rustfrit stål indebærer en risiko for forringelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne forringelse større, end hvad der er taget hensyn til i materialevalget, skal korrosionsbestandigheden genoprettes, hvilket sikrest sker ved at anvende en kemisk overfladebehandling. Tabet af korrosionsbestandighed i sådanne anløbninger er kritisk, og for at stålet skal reetablere sin gode korrosionsbestandighed, skal disse anløbninger fjernes. Dette udføres bedst ved en bejdsning.